Låt en inredningsarkitekt ändra planlösningen

Året med pandemin har påverkat mångas liv på många sätt. En av de vanligaste förändringarna är att fler jobbar hemifrån och har möten från hemmet. Rent tekniskt är det inte svårt att lösa med tanke på hur bra bredband det finns nästan överallt, men hur är det med själva rummet? Finns det ett utrymme där det passar bra att få sitta ifred och ha möten? Och om det inte gör det – har du tänkt på hur det går att lösa?

Fixa själv eller skaffa hjälp?

I vissa fall kan det gå att göra förändringar själv så att du får en bra arbetsmiljö hemma och också en miljö där det passar bra att ha möten. Finns det ett mindre rum som inte används särskilt mycket kan det gå rätt lätt att möblera om och låta det bli till ett hemmakontor. Det är nog tyvärr sällan det finns rum som inte används och behovet av avskildhet kan vara helt grundläggande för att få en chans att koncentrera dig på jobbet, framför allt om det finns barn och ungdomar i hemmet. Att ändra planlösningen för att skapa ett hemmakontor kan vara nödvändigt, och till det kan du behöva anlita en inredningsarkitekt.

Vad gör en inredningsarkitekt?

En inredningsarkitekt har fokus på rummets funktioner och utformning – vilket är precis vad du behöver för att få en fungerande arbetsplats i hemmet. Inredningsarkitekten kan göra förändringar som påverkar till exempel belysning och akustik. Det kan också handla om inredning, där inredningsarkitekten har väldigt mycket kunskap om olika material och hur de kan användas i olika funktioner. En del av jobbet kan också handla om att ändra på själva rummen, till exempel genom att göra förändringar i planlösningen. Det finns inte en tydlig gräns mellan byggnadsarkitekter och inredningsarkitekter och när det är större projekt jobbar de ofta tillsammans, och inredningsarkitekten kan ha arbetsuppgifter som rör projektledning, förvaltning och upphandling. För att göra förändringar i ditt hem är det inte nödvändigt att anlita även en byggnadsarkitekt och förvaltning och upphandling är uppgifter som är aktuellt framför allt när inredningsarkitekten arbetar med offentliga lokaler. Det är alltid bra att kolla med stadsbyggnadskontoret för att se om ändringarna behöver registreras.

Passar en inredare bättre?

Är det framför allt själva inredningen du vill ha hjälp att förändra kan en inredare vara ett bättre alternativ än en inredningsarkitekt. Inredaren har koll på till exempel möbler, färgsättning och hur du kan få till en snygg helhet. Du kan också få viss hjälp med att välja möbler utifrån deras funktioner. Den som är inredare behöver inte ha någon särskild utbildning, medan det krävs en flera års lång utbildning på högskolenivå för att bli inredningsarkitekt. Inredningsarkitekten har därför mycket mer kunskap. Är det ett hemmakontor som ska skapas kan kunskapen om till exempel akustik vara en viktig del för att hitta bra lösningar.

Vad kan en inredningsarkitekt hjälpa dig med?

En inredningsarkitekt kan hjälpa dig med det du vill ha hjälp med. Det kan handla om inredning, där färg och tapeter, golv, mattor, textilier och olika möbler kan påverka arbetsplatsen. Till exempel finns det särskilda material som stänger ute buller och som kan användas för att dämpa ljud från andra familjemedlemmar. Förutom det kan inredningsarkitekten föreslå förändringar i planlösningen, vilket kan behövas för att det alls ska bli möjligt med ett hemmakontor. Inredningsarkitekten kan även rita möbler och inredning av annat slag när det behövs. Du får inte hjälp med själva bygget av inredningsarkitekten, utan det du får är ritningar och ibland modeller, och en beräkning av vad det kommer kosta att genomföra förändringarna. Han eller hon kan också ha kontakt med hantverkare som kan hjälpa dig att färdigställa de förändringar du vill ha.

Att gå igenom förutsättningarna

Är det förändringar i hemmet som ska göras är det vanligaste att du träffar inredningsarkitekten i ditt hem och berättar vad problemet är. Eftersom ni är på platsen det handlar om kan ni gå runt i de olika rummen. Där kan inredningsarkitekten kan få en snabb överblick över olika möjliga lösningar, till exempel vilken yta som kan användas för att skapa en arbetsplats. Ni kan diskutera alternativen, det kan ju finnas mycket som inredningsarkitekten inte ser vid sitt besök. Ligger rummet vägg i vägg med tonåringens rum där han eller hon brukar träna på att spela elgitarr kan det ju till exempel bli svårt att skapa en lugn arbetsplats just där. Ge inredningsarkitekten så mycket information som möjligt och säg vad det är du behöver använda arbetsplatsen till. Berätta också hur stor budget du har för projektet.

Inredningsarkitektens förslag

Med hjälp av ritningar över hemmet och den information du gett kan inredningsarkitekten sen skapa ett eller flera förslag som presenteras för dig. Är det en förändring i planlösningen du önskar är det viktigt att det blir en lösning som känns okej, eftersom det är ett arbete som både kostar mer och som påverkar bostaden i hög utsträckning. Åtgärder som handlar om val av material för att skapa en bra akustik, vilka möbler du behöver för att få en ergonomisk arbetsplats och råd om hur du får till en bra bakgrund för videomöten är också viktiga, men lättare att justera i efterhand. När du är nöjd med inredningsarkitektens arbete kontaktar du hantverkare som kan följa ritningarna och till exempel sätta upp en ny vägg så att ditt hemmakontor skapas.